Badania dla firm

Badania dla firm i instytucji oferowane przez naszą agencję to szereg rozwiązań z zakresu metod i technik mierzenia zagadnień rynkowych, marketingowych i społecznych.

badania dla firm

W toku współpracy z każdy Klientem zawsze:

– wykonujemy projekty narzędzi badawczych (np. kwestionariusze ankiet, scenariusze wywiadów, arkusze ocen) w ścisłym porozumieniu z Państwem oraz według wytyczonych przez Państwa głównych celów badania;

– zapewniamy bieżący kontakt obejmujący konsultacje bezpośrednio w siedzibie Klienta, w naszym biurze lub w formie online

– dostarczamy instrukcje dla Państwa pracowników odpowiedzialnych za współrealizację wybranych etapów badań 

– udostępniamy nasze wybrane narzędzia IT (np. panel do badań CAWI) 

– zapewniamy bieżący kontakt mailowy i telefoniczny oraz nadzór nad spójnością danych podczas procesu realizacji przez Klienta pracowników;

– wykonujemy pełną analizę jakościową, opisową, a często także pogłębioną analizę statystyczną zgromadzonych danych;

– opracowujemy zgromadzone wyniki w formie raportu końcowego zawierającego także wnioskii rekomendacje w wybranej przez Państwa formie

Przewiń do góry