Polityka przetwarzania danych osobowych

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ W OBSŁUDZE KLIENTÓW

Jeśli zamierzasz zawrzeć z nami umowę, możemy Cię poprosić o podanie nam Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • zawarcie i realizacja umowy (np. otrzymywanie newslettera),
 • marketing bezpośredni (np. nasza odpowiedź na wypełnienie przez Ciebie formularza kontaktowego lub przesłanie zapytania ofertowego)

Podstawa przetwarzania danych:

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. przesłanie zapytania ofertowego drogą mailową, wypełnienie briefu online lub poprzez formularz kontaktowy 
 • umowa sprzedaży lub świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. odpowiedź na zadane zapytanie
 • ciążące na naszej firmie obowiązki prawne, np. związane z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prawnie uzasadniony interes naszej spółki, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawnie uzasadniony interes naszej spółki, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prawnie uzasadniony interes naszej spółki, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych czy polepszania jakości naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. badanie ruchu na stronie, personalizacja strony itp.

Podanie danych:

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może okazać się niezbędne do zawarcia umowy (np. adres e-mail do otrzymywania odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie ofertowe, czy dane adresowe do realizacji zamówienia)

Skutek niepodania danych, w zależności od celu, w jakim dane są podawane, może wiązać się z następstwami takimi jak:

 • brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora (np. sprzedaż przez Internet, realizacja zamówienia),
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • dostępna jest w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.Twoje dane są w pełni bezpieczne.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:

 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
 • dostawca usługi hostingu;
 • podmiot zapewniający usługą poczty elektronicznej;
 • systemy do prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Należyty poziom ochrony danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

 • uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.
 • nasza umowa z tym podmiotem, która zapewnia odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub masz dodatkowe pytania?

 Napisz na adres e-mail: rodo@grupaww.pl

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ W PROCESACH REKRUTACJI 

Grupa WW sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, jako administrator danych osobowych pozyskiwanych poprzez formularz zgłoszeniowy oraz maile rekrutacyjne umieszczone na stronie internetowej marki ABM Fast Solutions pod adresem www.fastsolutions.pl, pragnie Państwa poinformować, że:

Klikając w link do formularza rekrutacyjnego lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Grupa WW sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów (jako Administratora danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Grupa WW sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@grupaww.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres kolejnych 12 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 12 miesięcy.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko i wyłącznie naszemu dostawcy usług IT oraz systemu informatycznych firmie Google Inc. na podstawie decyzji Komisji w sprawie adekwatności ochrony lub programu „Tarcza Prywatności” lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych. Masz prawo uzyskania od nas kopii wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych.

Więcej informacji dotyczącej stosowanej przez nas „Polityki prywatności” znajdziesz na tej podstronie (kliknij, aby otworzyć):

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@grupaww.pl

Przewiń do góry