Contact

Stay in touch with us

Rzeszow

Fast Solutions Research Agency
ul. Dąbrowskiego 20
35-036 Rzeszów

Biuro w Warszawie

Grupa WW sp. z o.o.
(Fast Solutions Research Agency brand)
ul. Młynarska 48 (VIPOL Plaza building)
01-171 Warszawa

Company registration data

Grupa WW sp. z o.o. 
Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000413554, NIP: 813-367-16-25, REGON: 180 821 757

 

Scroll to Top