Contact

Stay in touch with us

Rzeszow

ABM Fast Solutions
ul. Witosa 9B, I piętro
35-115 Rzeszów

Biuro w Warszawie

ABM Fast Solutions
ul. Kierbedzia 4, (budynek AGPOL S.A.)
00-728 Warszawa

Company registration data

Grupa WW sp. z o.o. 
Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000413554, NIP: 813-367-16-25, REGON: 180 821 757

 

Scroll to Top