Badania produktu

Czym właściwie są badania produktu?

Jednym z nieodzownych etapów związanych z wprowadzaniem na rynek nowych lub modyfikacji obecnych produktów lub usług są tzw. badania produktu wśród potencjalnych użytkowników lub klientów. Szczegółowym marketingowym badaniom produktowym poddajemy zarówno określone produkty rozumiane jako całość, jak również ich poszczególne elementy składowe, tj. opakowania, nazwy oraz idące za nimi działania reklamowe.  

badania produktu

Rozpoznamy, który projekt opakowania najlepiej oddziałuje na klientów, przetestujemy nazwy produktów, ich hasła reklamowe oraz zmierzymy skuteczność przekazu reklamowego.  Możemy również zmierzyć zadeklarowaną i rzeczywistą dostępność produktów w sieciach sprzedaży oraz poziom lojalności partnerów handlowych wyrażony „ilością rekomendacji” dla konkretnych produktów. 

Stosujemy ilościowe i jakościowe metody badań produktu

Dysponujemy rozbudowaną siatką ankieterską w Polsce oraz studiem do badań telefonicznych

  • ankiety w terenie (PAPI)
  • ankiety telefoniczne (CATI)
  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
  • wywiady grupowe (FGI)

Zachęcamy do kontaktu w sprawie szczegółów oferty.

Przewiń do góry