Zadzwoń do naszego konsultanta: 17 785 22 61, napisz na kontakt@fastsolutions.pl, lub wyślij brief badawczy

Nasi klienci

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi opiniami naszych Klientów. 

Dotychczas zaufali nam już m.in.:

 •  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 •  LIDL Sklepy Spożywcze sp. z o.o.
 •  Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A.
 •  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
 •  Protan Polska sp. z o.o.
 •  Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
 •  Fundacja Obserwatorium Zarządzania
 •  Premium Mobile sp. z o.o.
 •  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 •  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 •  Politechnika Warszawska
 •  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 •  Podkarpacki Urząd Wojewódzki
 •  Urząd Marszałkowski Województwa  Podkarpackiego
 •  Multimedia Polska S.A. 
 •  Provident Polska S.A.
 •  Uniwersytet Rzeszowski
 •  SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy
 •  Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 •  SKOK Wybrzeże
 •  SKOK Piast
 •  Multitap sp. z o.o.
 •  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
 •  Urząd Miasta Rzeszowa
 •  Bezpieczeństwo IT sp. z o.o. 
 •  Ines Sp. z o.o.
 •  Grupa OSB s.c. 
 •  JBcomm sp. z o. o. 
 •  Creative Tower
 •  Solkan sp. z o.o.
 •  Wydawnictwo Inżynieria sp. z o.o.
 •  PERS Pralnie ekologiczne
 •  Optyka Arpima-Hilarex Sp.J.
 •  Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa sp. z o.o.
 •  TLConsulting 
 •  Solo
 •  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju I Promocji Podkarpacia ”Pro Carpathia”
 •  Mestengo sp. z o.o.
 •  Komandor S.A.
 •  PMR Ltd. sp. z o.o.
 •  Followup sp. z o.o. 
 •  IVS Grupa Sp. z o.o.
 •  360 Circus Sp. z o.o. S.K.A
 •  Play4Mix sp. z o.o. 
 •  Proferis s.c. 
 •  QWAY Group
 •  DANAE sp. z o.o.
 •  GrupaBST sp. z o.o.
 •  Uniwersytet Łódzki 
 •  Politechnika Łódzka
 •  ADVERTIVA sp. j.
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • KANTAR Polska S.A. 
 • Niezapominajka sp. z o.o.
 • Quant sp. z o.o. 

Jesteśmy także solidnym podwykonawcą i partnerem w konsorcjach dla następujących typów firm:

 •  firmy doradcze i konsultingowe
 • agencje public relations
 • agencje brandingowe
 • agencje reklamowe
 • agencje interaktywne 
 • agencje marketingowe

Jako podwykonawcy ogólnopolskich firm konsultingowych i badawczych współrealizowaliśmy wiele projektów, w tym m.in.:

 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – badanie „Polska wieś i rolnictwo 2012”
 2. Politechnika Rzeszowska  – badanie weryfikujące innowacyjność województwa podkarpackiego prowadzone na potrzeby projektu ”Wzmocnienie instytucjonalnego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”
 3. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu – badanie mające na celu poprawę jakości realizacji praktyk pedagogicznych/nauczycielskich studentów ze specjalizacji Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – badanie ex post w zakresie efektów realizacji projektu „Program stypendialny dla uczniów uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012”
 5. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – badanie ewaluacyjne projektu: „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”.
 6. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku – badanie miało na celu zbadanie potencjału marketingowego Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej oraz zbadany zostanie poziom satysfakcji klienta firm zrzeszonych w Klastrze Marek Turystycznych Polski Wschodniej.
 7. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – badania losów absolwentów szkół średnich i zawodowych
 8. Gmina Mełgiew– badania fokusowe na potrzeby Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim” 
 9. Urząd Miasta Krosna – badania benchmarkingowe w zakresie satysfakcji klientów
 10. Urząd Marszałkowski w Katowicach – badanie ewaluacyjne wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
 11. Gmina Boguchwała – badania dotyczące satysfakcji mieszkańców i benchmarkingowe prowadzone w 15 gminach województwa podkarpackiego
 12. Centrum Onkologii w Warszawie – badania świadomościowe dotyczące chorób nowotworowych 
 13. NSZZ Solidarność – badania na potrzeby projektu “Obserwatorium Ryzyka Psychospołecznego”