Analiza statystyczna dla studentów i naukowców

Analiza statystyczna – oferta usług dla studentów, doktorantów, naukowców i firm

Analiza statystyczna to usługa, którą kierujemy głównie do naukowców, doktorantów oraz studentów. Oprócz obliczeń zapewniamy także profesjonalne konsultacje i pomoc w dziedzinie analizy statystycznej na potrzeby prac licencjackich, magisterskich, doktoranckich i wszelkiego rodzaju prac naukowych. Jest to swego rodzaju profesjonalna pomoc statystyczna przy opracowaniu wyników badań, prowadzonych na potrzeby różnorodnych prac zaliczeniowych i dyplomowych.
analiza statystyczna

Oferujemy analizę statystyczną dopasowaną do realnych potrzeb danej pracy

W zależności potrzeb możemy pomóc tylko w zakresie samej analizy statystycznej lub służymy pomocą na każdym etapie realizacji badań.  Jesteśmy profesjonalnym podmiotem badań rynku i opinii, dlatego każda analiza statystyczna wykonana jest na wysokim poziomie. Wieloletnie doświadczenie w badaniach komercyjnych i naukowych pozwala nam pomagać także przy tworzeniu rzetelnych, poprawnych metodologicznie ankiet i kwestionariuszy.Pełna współpraca w projekcie badawczym może przebiegać według jednego lub więcej wskazanych etapów: 
 • Opracowanie metodologii badawczej
 • Zaprojektowanie narzędzi badawczych (kwestionariusze ankiet lub wywiadów pogłębionych)
 • Realizacja wywiadów ankietowych w terenie
 • Analiza statystyczna wraz z opracowaniem wyników i ich interpretacją
 • Sporządzenie rozdziału analitycznego i/lub empirycznego
Zakres prowadzonych analiz statystycznych obejmować może m.in.:
 • Obliczenie i interpretowanie statystyk opisowych
 • Przeprowadzenie odpowiednich testów statystycznych (analiza i interpretacja)
 • Graficzna prezentacja danych
 • Podsumowanie wyników w formie rozdziału analitycznego
Usługa konsultacji metodologicznych  może z kolei obejmować np. formułowanie pytań i hipotez badawczych, wybór odpowiednich technik badawczych, czy zaprojektowanie doboru próby badawczej.

Oferta analiza statystyczna dla studentów i doktorantów

Jeżeli okaże się, że praca dyplomowa będzie wiązała się z wykonaniem analizy statystycznej, a Twój poziom wiedzy odnośnie zagadnień metodologicznych i statystycznych okaże się niewystarczający – skontaktuj się z nami.Oferujemy pełne wsparcie merytoryczne w zakresie metodologii i statystyki na wszystkich etapach badań do prac dyplomowych, począwszy od projektowania pytań badawczych i hipotez, poprzez analizę statystyczną, aż po interpretację wyników i sformułowanie wniosków końcowych. Do każdego wykonanego przez nas opracowania dołączamy opis zastosowanych w analizie metod, razem z uzasadnieniami dlaczego zostały wykorzystane w danym zagadnieniu.  Nie dajemy Tobie wyłącznie obliczeń – lecz opisujemy cały proces analizy statystycznej, wizualizujemy dane (tabele, wykresy), interpretujemy wyniki. Wszelkie te materiały możesz wykorzystać w swojej pracy magisterskiej, licencjackiej lub innej. 
analizy statystyczne praca naukowa
Każda analiza statystyczna wyceniana jest indywidualnie na podstawie stopnia złożoności zlecenia, jednak zazwyczaj cena za kompletne analizy danych do pracy licencjackiej lub magisterskiej, mieści się w przedziale od 250,00 do 500,00 zł brutto. Wystawiamy faktury VAT.Usługa ankietyzacja do pracy magisterskiej lub doktorskiej może obejmować:
 • projektowanie kwestionariusza do badania ankietowego/ analiza gotowego kwestionariusza
 • kodowanie ankiet, czyli wprowadzanie ankiet do arkusza excel i/lub programu statystycznego
 • analiza statystyczna
 • opis wyników badań ankietowych

Pomoc statystyczna – jakie są najczęstsze ceny usług?

Wiele osób, które po raz pierwszy potrzebują skorzystać z pomocy w zakresie wykonania analiz statystycznych zadaje sobie pytanie „Ile kosztuje wykonanie analiz do pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej?” itd.Cena analizy wynika zawsze z czasu, który statystyk musi realnie poświęcić na wykonanie poszczególnych operacji analitycznych. Jeśli więc zamawiający wykona pewien zakres prac własnym sumptem (np. kodowanie danych) to koszt całkowity analizy znacznie spada.  Poniżej prezentujemy orientacyjne ceny usług statystycznych.
 • Konsultacja metodologiczna –  od 70,00 zł (Gratis przy zleceniu skonstruowania narzędzia badawczego, przeprowadzenia badań lub wykonania analizy statystycznej przez naszą firmę).
 • Zbudowanie narzędzia badawczego (ankieta, scenariusz wywiadu) – od 150,00 zł
 • Przeprowadzenie badań w terenie – od 200,00zł
 • Wprowadzenie danych z ankiet do pliku, np. „.xls” (Excel) lub „.sav” (SPSS)  – od 100,00 zł
 • Analiza statystyczna wyników – od 100,00 zł
 • Przygotowanie rozdziału empirycznego raportu – od 250,00 zł
Należy pamiętać, że każde badanie jest zróżnicowane pod względem nakładu prac potrzebnych na jego wykonanie, dlatego koszt jest ustalany indywidualnie z klientem. Powyższe ceny są jedynie cenami orientacyjnymi. Jeśli chcesz spróbować wykonać analizę samodzielnie zapoznaj się z naszym artykułem „Opracowanie statystyczne wyników badań„. Jeżeli jednak potrzebujesz z naszej pomocy statystycznej to pamiętaj, że wycena jest bezpłatna – zapraszamy do kontaktu 🙂
analiza statystyczna do pracy magisterskiej

Dlaczego warto zlecić nam analizę statystyczną? 

Nasi specjaliści posiadają niezbędne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w pracy badawczej i analitycznej w agencji badawczej. Z powodzeniem wykonujemy analizy statystyczne  na potrzeby licencjackich, magisterskich oraz rozpraw doktorskich. Mamy także doświadczenie w analizach statystycznych w projektach i grantach naukowych. Skutecznie zaprojektujemy badania, wykonamy je w terenie oraz przygotujemy profesjonalne analizy statystyczne, które uwieńczą  całość prac.
 1. Czy jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem naukowym?
 2. Czy przeprowadziłeś już wywiady ankietowe lub może dopiero masz taką potrzebę?
 3. Potrzebujesz, żeby ktoś wykonał za Ciebie obliczenia statystyczne, zrobił wykresy i dokładnie opisał wyniki?

Skontaktuj się z nami! 

Tel.: +48 574 619 344 kontakt@fastsolutions.pl

Gwarantujemy solidność, doświadczenie, atrakcyjne ceny i krótkie terminy realizacji!

Więcej na temat zagadnień i podstawowych pojęć takich jak analiza statystyczna oraz inne zagadnienia związane z szeroko rozumianą statystyką znajdą Państwo m.in. na stronach portalu Wikipedia
Przewiń do góry