Koordynacja i realizacja badań – fieldwork

Koordynacja i realizacja badań terenowych to tzw. fieldwork – działamy również w tym zakresie!

ABM Fast Solutions z siedzibą w Rzeszowie już od 2011 roku świadczy usługi w zakresie koordynacji badań oraz ich kompleksowej realizacji. Fieldwork prowadzimy zarówno w zakresie badań rynkowych i społecznych. Od 2014 roku obsługujemy realizację badań ogólnopolskich. Zasięg naszej siatki ankieterskiej do celów ankietyzacji obejmuje zarówno Rzeszów, jak i całe województwo podkarpackie, a także wybrane miasta i powiaty na terenie całej Polski. 

koordynacja badań ankietowych

Dokładamy starań, aby zapewnić najwyższe standardy jakościowe pracy terenowej. Wszyscy współpracujący z nami ankieterzy i audytorzy przechodzą dedykowane szkolenia merytoryczne i realizacyjne dotyczące realizowanego projektu. Nasz stały zespół to także doświadczeni moderatorzy badań fokusowych i paneli eksperckich.

Profesjonalnie realizujemy badania jakościowe na terenie dowolnego miasta Polski południowo- wschodniej. Przy ogólnopolskich projektach współpracujemy ze sprawdzonymi moderatorami.

Realizacja badań marketingowych i społecznych dla agencji badawczych i doradczych

Przyjmujemy zlecenia koordynacji i realizacji badań marketingowych i społecznych od agencji badawczych, ośrodków badania opinii społecznej, instytucji publicznych, a także  organizacji non-profit, w tym fundacji i stowarzyszeń.

koordynator badań

Marketingowe, rynkowe i społeczne – koordynujemy i realizujemy wszystkie te typy badań

Jesteśmy podmiotem, który sprawnie i fachowo wykona ankietyzację oraz wywiady indywidualne i grupowe. Ponadto zapewnimy wsparcie na pozostałych etapach projektów, tj. przy projektowaniu badań i prowadzeniu działań związanych z zarządzaniem oraz administracją danym badaniem.

Dysponujemy stała siatką własnych, doświadczonych ankieterów, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować badania na terenie całego województwa podkarpackiego. Wraz z coraz większym zainteresowaniem naszymi usługami liczba przeszkolonych przez nas ankieterów stale się zwiększa. Służymy pomocą w przeprowadzaniu zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych. Posiadamy własne pomieszczenie, profesjonalne studio fokusowe, dostosowane do potrzeb badań przy użyciu grup fokusowych.

realizacja badań ankietowych

 

fot. by Cory M. Grenier

Dlaczego warto nam powierzyć koordynację badań ankietowych?

Mieliśmy już przyjemność współpracować z kilkoma firmami badawczymi i jako podwykonawcy zrealizowaliśmy przeszło kilkadziesiąt badań terenowych, dzięki czemu posiadamy odpowiednie doświadczenie w usłudze koordynacja badań terenowych prowadzonych w różnych branżach i grupach respondentów. Współpracę opieramy na przejrzystych zasadach.

Zasoby sprzętowe i lokalowe

Posiadamy również własne studio do badań CATI dedykowane do realizacji wywiadów telefonicznych, z możliwością rozszerzenia funkcjonalności o dowolną liczbę ankieterów pracujących w sieci rozproszonej. Ankieterzy telefoniczni realizują wywiady poprzez nasz system VOIP, który umożliwia generowanie bilingów i nagrywanie rozmów. Ankiety są realizowane w systemie prezentującym odpowiedzi w czasie rzeczywistym. 

W zakresie prac analitycznych pracujemy w środowisku STATISTICA, cenionym oprogramowaniu firmy StatSoft, dedykowanym do analiz statystycznych.

W Rzeszowie posiadamy dostęp do profesjonalnej sali do badań FGI, tzw. studio fokusowe. Fokusownia wyposażona jest w lustro weneckie, sprzęt do rejestracji dźwięku i obrazu. Ponadto mamy możliwość realizacji badania w sali z systemem umożliwiającym streaming online oraz w sali konferencyjnej zdolnej pomieścić w komfortowych i profesjonalnych warunkach (m.in. klimatyzacja, projektor, rzutnik, flipchart, zaplecze kuchenne) do 40 osób. Współpracujemy także aktywnie z profesjonalnymi fokusowniami na terenie wszystkich województw w Polsce.

Zapraszamy do współpracy w przypadku potrzeby koordynacji badań terenowych na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego.

Przewiń do góry