Badanie satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników – dlaczego warto je zlecić zewnętrznej agencji badawczej?

Badanie satysfakcji pracowników prowadzą firmy, które pragną odnieść długotrwały sukces na rynku oraz których kadry zarządzające mają świadomość, że pracownicy powinni być traktowani jako jeden z niematerialnych aktywów firmy oraz źródło konkurencyjności. Obecnie pracownicy są jednym z najważniejszych zasobów, które posiadają firmy. Nie sposób rozwijać przedsiębiorstwo w stabilny sposób bez zwrócenia uwagi na czynniki kształtujące satysfakcję pracowników.* Profesjonalne badanie opinii pracowników to również odpowiedź na problemy przedsiębiorstw borykających się z wysoką rotacją kadr. 

Badanie satysfakcji pracowników

Badania satysfakcji pracowników przeprowadzamy w kluczowych obszarach:

 • poziomu satysfakcji pracowników
 • komunikacji wewnętrznej
 • potrzeb szkoleniowych
 • wizerunku pracodawcy

Istnieje możliwość przeprowadzenia badań o bardziej kompleksowym i przekrojowym charakterze, umożliwiających zbadanie kilku obszarów tematycznych równolegle. 

Korzyści jakich może dostarczyć przeprowadzone badanie satysfakcji pracowników to m.in.:

 • Poznanie słabych i mocnych stron polityki personalnej firmy,
 • Ocena poziomu zadowolenia z prowadzonego stylu zarządzania,
 • Określenie poziomu identyfikacji pracowników z firmą,
 • Budowanie spójnego wizerunku firmy, jako potencjalnego pracodawcy,
 • Wzmocnienie motywacji pracowników do wykonywanych zadań,
 • Eliminacja nieefektywnych narzędzi komunikacji wewnętrznej,
 • Wzrost poziomu zadowolenia pracowników, gdyż poczują się przez Państwa docenieni.
badania satysfakcji pracowników

Badanie opinii pracowników można przeprowadzić przy wykorzystaniu następujących metod i technik badawczych:

Najczęściej stosowana do badania satysfakcji i opinii pracowników jest ankieta 

 • ankiety audytoryjne – prowadzoną w dużych grupach osób w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach, np. w sali konferencyjnej, stołówce lub innym miejscu do tego przystosowanym w Państwa firmie,
 • ankietyzacja prowadzona z wykorzystaniem urn – opieczętowane urny służą do wrzucania ankiet uzupełnianych przez badanych pracowników,
 • ankiety internetowe – pracownik klika w link ankiety umieszczonej na naszym panelu badawczym CAWI (zapewniamy pełną anonimowość!)
 • ankiety wysyłane na e-mail każdego pracownika – po jej wypełnieniu pracownik odsyła nam ankietę,
 • indywidualne wywiady kwestionariuszowe (tzw. technika PAPI) – przeprowadza się je z każdym pracownikiem przy jego stanowisku pracy, bądź w przygotowanym do tego pomieszczeniu.

Podczas prowadzenia badania satysfakcji pracowników dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć zakłócania rytmu pracy Państwa pracowników. Wszelkie metody i techniki badań dobieramy pod kątem najwyższej skuteczności, przy jednocześnie jak najmniejszej inwazyjności w codzienne funkcjonowanie Państwa firmy.

badanie opinii pracowników

Dokładny zakres prowadzonego pomiaru, późniejszych analiz oraz formy raportowania ustalane są z Państwem przed rozpoczęciem realizacji. Wszystkie przeprowadzone ankiety podlegają kontroli formalnej i merytorycznej ze strony specjalistów pracujących w naszej siedzibie. Jako materiał kontrolny podsumowujący badania ankietowe pracowników, mogą Państwo otrzymać m.in. kwestionariusze ankiet (zanonimizowane),surowe bazy danych, zdjęcia,  pieczątki z badanych placówek. Mając świadomość zróżnicowanych potrzeb badawczych każdorazowo dostosowujemy się do specyfiki danego projektu.

Ankieta satysfakcji pracownika przygotowana przez naszych specjalistów zawiera odpowiednio sprofilowane reguły przejścia oraz pytania kontrolne.  Dzięki pogłębionej analizie danych określamy na ile udzielane przez pracowników odpowiedzi znajdują odzwierciedlenie w ich rzeczywistych, codziennych postawach.

Diagnoza pracownicza – jako uzupełnienie usługi badanie satysfakcji pracowników

Uzupełnieniem oferty badanie satysfakcji pracowników jest również tzn. badanie Extended Disc.  Jest to forma diagnozy pracowniczej pokazującej profil naturalny oraz profil zawodowy. Każdy z uczestników badania otrzymuje rozbudowany raport osobisty wraz z godzinną sesją coachingową. Dodatkowo osoby zarządzające danym działem pracowników (np. działem handlowym, działem produkcji) otrzymują raport grupowy także z godzinną sesją coachingową.

Zapraszamy do kontaktu – podpowiemy najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie badania satysfakcji pracowników!

Zachęcamy do kontaktu w sprawie szczegółów metodologicznych oraz zakresu świadczonej usługi badanie satysfakcji pracowników. Informujemy, że w trosce o najwyższą jakość badań pracowniczych współpracujemy merytorycznie z pracownikami naukowymi oraz doświadczonymi ekspertami z zakresu psychologii biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rekrutacji pracowniczych. Wieloletnie doświadczenie i szerokie kompetencje Agencji Badawczej Fast Solutions potwierdzają nasi zadowoleni klienci

*(czytaj więcej w: Agnieszka Springer, Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 162–180 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW) 

Więcej informacji odnośnie tego dlaczego badania satysfakcji pracowników stanowią cenne źródło informacji menedżerskich mogą Państwo znaleźć w niniejszym artykule 

Przewiń do góry