Badania społeczne

 

Badania społeczne prowadzimy głównie na zlecenie instytucji administracji państwowej i samorządowej, a także organizacji pożytku publicznego oraz instytucji otoczenia biznesu.

fot. by Robert S. Donovan

Dzięki stale z nami współpracującymi ekspertami ze środowisk akademickich – w tym doktorami nauk ekonomicznych i socjologii – mającymi szerokie doświadczenie w realizacji projektów badawczych na skalę krajową i europejską, jesteśmy w stanie skutecznie i rzetelnie realizować szeroko rozumiane badania społeczne.

Oferujemy możliwość realizacji badań społecznych następującego rodzaju:

01. Ewaluacja i monitoring projektów

Razem z ogólnopolskimi firmami badawczymi i doradczymi współrealizowaliśmy projekty badawcze dla wielu instytucji państwowych i samorządowych, w tym zarówno szczebla wojewódzkiego, jak i ministerialnego. Jako podwykonawcy uczestniczyliśmy w blisko 30 projektach badawczych dotyczących tematyki społecznej. Ponadto, jako główni wykonawcy, realizowaliśmy kilka badań dla Klientów końcowych.

02. Badania opinii publicznej

Do badań stosujemy szeroki zakres ilościowych i jakościowych metod badawczych, które idealnie sprawdzają się przy badaniach społecznych. Stosujemy zarówno ankiety papierowe (PAPI), wspomagane komputerowo (CAWI) i telefoniczne (CATI), jak również indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz wywiady grupowe (FGI).

 

Posiadamy doświadczenie merytoryczne i realizacyjne w projektach badań opinii społecznej na następujących grupach respondentów.

 • mieszkańcy obszarów miejskich i wiejskich
 • klienci indywidualni
 • klienci biznesowi
 • kadra niższego, średniego i wyższego szczebla przedsiębiorstw z niemal wszystkich sektorów
 • pacjenci publicznej i prywatnej służby zdrowia
 • wyborcy
 • pracownicy ośrodków pomocy społecznej
 • naczelnicy urzędów skarbowych
 • kadra kierownicza urzędów pracy
 • pracownicy wyższego i niższego szczebla w szkołach średnich i uczelniach wyższych
 • pracownicy ośrodków kultury
 • przedstawiciele organizacji pożytku publicznego
Przewiń do góry