Badania marketingowe

Badania marketingowe to najlepszy sposób na uzyskanie przez firmę kluczowych dla niej informacji o rynku i klientach.

Podjęcie racjonalnej oraz korzystnej decyzji marketingowej, opracowanie planów zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu Państwa firmy, wymaga posiadania rzetelnej wiedzy o czynnikach motywujących klientów potencjalnych i istniejących.
01.
Pozwalają na poznanie środowiska danej branży.
02.
Weryfikacja jakości obsługi klienta w firmie.
03.
Całościowa ocena produktu lub oferowanych usług.
04.
Ocena poziomu zadowolenia klientów.
05.
Weryfikacja wizerunku firmy.
06.
Ocena pracy partnerów handlowych.

Dlaczego warto wybrać badania marketingowe właśnie u nas?

Do badań stosujemy niemal pełen zakres dostępnych ilościowych i jakościowych metod badawczych. Wykorzystujemy w tym celu wywiady: papierowe (PAPI), elektroniczne (CAWI) i telefoniczne (CATI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI) i wywiady audytoryjne (FGI). Posiadamy własne, nowoczesne call center z profesjonalnie przeszkolonymi pracownikami, którzy wraz z szeroką, ogólnopolską siatką ankieterów i audytorów umożliwiają nam prowadzenie badań na terenie całej Polski. Łączymy teorię z praktyką aktywnie współpracując z ekspertami ze środowisk akademickich, mającymi doświadczenie przy realizacji projektów badawczych na skalę krajową i europejską. Stawiamy na wyraźny program kontroli jakości pracy ankieterów. Zatrudniamy ludzi, którzy rozumieją i potrafią stosować się do naszych wysokich standardów i określonych procedur, co ułatwia poruszanie się w wytyczonych wcześniej ramach etyki biznesu i jakości pracy.
badania marketingowe

Jak prowadzimy badania marketingowe?

Korzystamy zarówno z badań ilościowych, jak i jakościowych, aby oprócz określenia i rozmiarów poszczególnych zjawisk rynkowych, poddać analizie również opinie oraz sugestie klientów i konsumentów na temat produktu lub usługi, a ponadto uzyskać wiedzę na temat motywów ich zachowań rynkowych. Zgromadzone w ten sposób dane, poddawane są wnikliwej analizie, mającej na celu sformułowanie czytelnych oraz klarownych wniosków i rekomendacji, zebranych w formie przystępnych raportów.Szczegółowych informacji w zakresie metod i technik badań marketingowych najodpowiedniejszych dla danych problemów badawczych udzielają nasi konsultanci.Zapraszamy także na nasz blog badawczy, na którym znajdą Państwo dodatkowe informacje odnośnie definicji, zakresu i funkcji badań marketingowych.
badanie marketingowe
 Posiadamy własną ogólnopolską siatkę ankieterów oraz audytorów, umożliwiającą realizację badań marketingowych  technikami PAPI, CAPI oraz tajemniczy klient w dowolnym miejscu w Polsce. Dysponujemy także własnym studiem do badań techniką CATI, a także panelami do realizacji badań techniką CAWI.Nasi koordynatorzy i ankieterzy realizują badania marketingowe w takich miastach jak; Rzeszów, Kraków, Tarnów, Dębica, Krosno, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Kielce, Zamość, Lublin, Katowice, Częstochowa, Radom, Warszawa, Wrocław, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Warszawa, Białystok, Szczecin, Olsztyn, Gdańsk, Gdynia i wielu innych miastach we wszystkich województwach w kraju.
Przewiń do góry