Badania wizerunku marki

Czym jest badanie wizerunku marki?

Badania wizerunku marki umożliwiają określenie zgodności wizerunku firmy zidentyfikowanego przez klientów i kontrahentów z wizerunkiem pierwotnie zakładanym przez danego przedsiębiorcę. Dzięki temu pojawia się możliwość zmiany lub korekty poszczególnych elementów składowych wizerunku i dostosowania go do aktualnych potrzeb i uwarunkowań rynkowych.

badania wizerunku marki

Jakie korzyści dają badania wizerunku marki?

Badania marki pomagają określić pozycję marki na tle konkurencji. Pomiar znajomości danej marki oraz jej wartości w oczach obecnych i potencjalnych klientów, pozwoli poznać jaki jest emocjonalny stosunek do marki, stopień przywiązania do niej, a także umożliwi odnotowanie zmian w relacjach typu „marka-konsument” na przestrzeni określonego czasu.

Metody i techniki stosowane w toku badania marki

Do badania marki wykorzystujemy zarówno metody ilościowe ( w tym m.in. tzw. mapy percepcji i mapy preferencji) oraz metody jakościowe (w tym techniki swobodnych skojarzeń, techniki wolnych list oraz analizy struktury wizerunku marki). 

Coraz częściej, oprócz klasycznych badań wizerunku marki z obecnymi i docelowymi grupami klientów, prowadzone są również analizy monitorujące kondycję marki w Internecie i mediach społecznościowych. 

badanie marki

Raport analityczny – kompleksowa diagnoza kondycji marki

Dostarczony przez nas raport z badania wizerunku marki wskaże Państwu wzajemne relacje między znajomością spontaniczną a znajomością wspomaganą Państwa marki, a także zależności między zakupem deklarowanym i zakupem faktycznym. Badamy i analizujemy również skłonność klientów do rekomendacji danej marki innym klientom oraz wskazujemy inne marki najczęściej przez nich kupowane. Uzupełnieniem badania wizerunku marki może być także wykonanie analizy profilu wizerunkowego marki razem z analizą mocnych i słabych stron na tle marek konkurencyjnych.

Na podstawie wyników zgromadzonych w toku realizacji badania marki możliwe jest również przeprowadzenie aktualizacji „Systemu Identyfikacji Wizualnej” i „Księgi znaku”. Wnioski i rekomendacje wyłaniające się z wyników są także miarodajną i rzetelną podbudową do opracowania planu dalszego rozwoju marki lub koncepcji rebrandingu. 

Wartością dodaną, którą każdorazowo otrzymuje klient zamawiający usługę badania marki są wszelkie materiały robocze zgromadzone w toku projektu. Najczęściej są to transkrypcje z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych (grupowych lub indywidualnych), zapisy audiowizualne z ich przebiegu oraz wypełnione przez uczestników kwestionariusze ankiet. 

Więcej o badaniach wizerunku marki i innych typach badań marketingowych mogą Państwo przeczytać na naszym blogu. 

Przewiń do góry