Nasi eksperci

Współpracujemy merytorycznie m.in. z następującymi ekspertami ze środowisk naukowych:

 

Dr Marek Zajic – autor i współautor artykułów, analiz, raportów badawczych, dokumentów strategicznych oraz publikacji naukowych. Doświadczony badacz i analityk ilościowy, posiadający także szeroki dorobek w badaniach jakościowych. Swoją drogę badawczą rozpoczął w 2007 roku jako pracownik Działu badań i ewaluacji rynku finansowego i usług profesjonalnych ówczesnego OBOP-u. Od tego czasu nieprzerwanie kieruje projektami dla podmiotów polskich i zagranicznych. Łącznie nadzorował lub kierował pracami badawczymi w ponad 150 komercyjnych projektach badawczych.  Współautor m.in. Aktualizacji Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa, Strategii Rozwoju Gminy Białobrzegi czy Strategii oświatowej Miasta Krosna. Badacz i kierownik projektów związanych z satysfakcją pracowników, audytem komunikacji wewnętrznej, analizą przekazów medialnych czy też badań społecznych i politycznych. Jest również doradcą Think Thanku branżowego Stowarzyszenia Agencji Public Relations oraz Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  Od kilkunastu lat koordynował także przeszło 500 projektów fieldworkowych w obszarze badań mystery shopper oraz badań opinii publicznej.

Dr hab. Bogdan Wierzbiński – ekonomista, ekspert ds. procesów kooperacyjnych i integracyjnych przedsiębiorstw oraz infrastruktury procesów logistycznych , nauczyciel akademicki, członek wielu międzynarodowych organizacji biznesowych i ekonomicznych, w tym m.in. European International Business Academy, a także Network for Applied Economic Research of ASECU (ASECU-NAER) – jeden z założycieli i członek – SCIENTIFIC COUNCIL (SC) , uczestnik wielu staży naukowych i konferencji, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Norwegii, Anglii i Hiszpanii.

Dr Hubert Kotarski – socjolog, ekspert ds. problematyki i metodologii badań rynku i opinii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rynkiem pracy, kapitałem społecznym i kapitałem ludzkim, a także marketingiem terytorialnym, nauczyciel akademicki, Członek European Sociological Association (ESA), Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego(PTS), Członek Regional Studies Association (RSA).

Dr Krzysztof Piróg – socjolog, ekspert w zakresie badań ewaluacyjnych, metodologii nauk społecznych i funduszy europejskich, nauczyciel akademicki i doświadczony badacz. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji wielu badań naukowych oraz kilkudziesięciu badań społecznych i ewaluacyjnych. 

Nasi klienci

Sprawdź kto nam zaufał

Przewiń do góry