Badania marketingowe – definicja, zakres i funkcje

Szczegółowe, dokładne i aktualne informacje o rynku są niezbędne w każdej firmie. Bez badań marketingu trudno jest podejmować jakiekolwiek decyzje marketingowe. Co zrobić z produktem, który nie generuje dostatecznych zysków? Czy warto zrealizować kosztowną akcję promocyjną? Czy konsumenci zaakceptują wzrost cen? Jaka jest chłonność rynku na dodatkową ilość produktów? Na tego typu pytania żaden rozsądny menedżer nie odważy się odpowiedzieć, nie mając rzetelnych informacji o rynku uzyskanych choćby poprzez podstawowe badania marketingowe.

Czym są badania marketingu?

Badania marketingu można określić jako regularny, obiektywny i celowy proces pozyskiwania, analizowania oraz oraz interpretowania informacji niezbędnych do podejmowania określonych decyzji marketingowych. Najczęściej takie badania wykonuje na zlecenie danego przedsiębiorstwa wyspecjalizowana agencja badawcza taka jak nasza. 

Kluczowe cechy badań marketingu wynikające z definicji:

  • regularność – oznacza, że badania powinny być zorganizowane i zaplanowane jako ważny element systemu informacji marketingowej w firmie;
  • obiektywność – oznacza, że badania realizowane są zgodnie z ogólnymi standardami i wytycznymi obiektywności, wykorzystywane są metody naukowe do gromadzenia, analizy i interpretacji danych;
  • celowość – oznacza, że badania są ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu decyzyjnego;
  • proces – oznacza, że badanie marketingowe zawsze przebiega według podstawowych etapów (przygotowanie, realizacja, analiza i interpretacja oraz komunikowanie wyników). 


badania marketingu

O co należy pytać prowadząc badania marketingu?

Badania marketingu inicjowane są zazwyczaj na specjalne zamówienie i prowadzone w danym przedziale czasu. Badania koncentrują się zwykle na konkretnym aspekcie działalności firmy oraz jej otoczenia. Realizacja projektu badawczego ma dostarczyć szersze i bardziej złożone informacje.

RynekJaka jest wielkość rynku?
Jakie są trendy na rynku i jakie zewnętrzne czynniki na to wpływają?
Jaką strukturę ma rynek?
Jaki jest (procentowy) udział firmy w rynku?
Kim są konkurenci firmy na rynku?
Jaka jest charakterystyka rynków zagranicznych?
KonsumenciKto kupuje produkty firmy?
Jakie potrzeby zaspokaja produkt?
Jaki jest stosunek nabywców do firmy i jej produktów?

Produkty

Jaka jest satysfakcja?
Czy produkty są sprzedawane po odpowiedniej cenie?
Jak produkty są używane?
Jak wypadają na tle produktów konkurencyjnych?
Jakie są szanse wprowadzenia na rynek nowych produktów?

Marketing

Czy dystrybucja produktów jest efektywna?
Czy działania promocyjne (reklama) docierają do klientów?
Jaki jest wizerunek firmy? 

Dlaczego badania marketingu są ważne?

Badania marketingowe mają kluczowe znaczenie dla powodzenia i przyszłości firmy. Można wskazać trzy realne powody, dla których przeprowadza się badania marketingowe:

  • pomoc w zrozumieniu: opisanie, analizowanie, pomiar i przewidywanie popytu oraz wpływających na niego czynników;
  • wspomaganie decyzji: zidentyfikowanie środków umożliwiających oddziaływanie na popyt oraz ustalenie optymalnego poziomu tego oddziaływania;
  • pomoc w kontroli: analiza otrzymanych wyników.

wytyczne badania marketingu

Literatura:
1. Churchill G., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
2. Garbarski L. (red.), Marketing koncepcja słusznych działań, PWE, Warszawa 2011.
3. Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007.
4. Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.

Dodatkowe informacje dotyczące dylematów związanych z wyborem metody badań marketingowych  w wartościowym artykule autorstwa A.Pacana, G. Ostasz, B. Zatwarnicka-Madura pod tym linkiem 

Przewiń do góry