Czym właściwie są badania opinii publicznej? 

Badania opinii publicznej umożliwiają lepsze zrozumienie oczekiwań społecznych, dlatego stanowią niezbędne narzędzie do podejmowania decyzji o alokacji środków publicznych oraz dystrybucji usług sektora publicznego. Ich zaletą jest to, że pozwalają zaplanować skuteczne kampanie stymulujące i promujące pozytywne zmiany społeczne.

badania opinii publicznej

Oferujemy  następujące  badania opinii publicznej:

– satysfakcji klientów urzędów i instytucji pożytku publicznego

– opinii mieszkańców na temat jakości życia

– oczekiwań i potrzeb mieszkańców

– bezrobocia i lokalnych rynków pracy

– skuteczności lokalnych kampanii społecznych

– wizerunku miast i gmin

Badania benchmarkingowe

Ofertę uzupełniają badania benchmarkingowe podnoszące efektywność zarządzania urzędem. Badania tego typu umożliwiają uzyskanie szczegółowych informacji, które pozwolą na podniesienie efektywności i skuteczności w trzech obszarach zarządzania: zarządzania ryzykiem, wartościowania stanowisk pracy oraz komunikacji zewnętrznej.

Badania benchmarkingowe dają sposobność zweryfikowania mocnych i słabych stron, dzięki czemu możliwe jest zidentyfikowanie obszarów wymagających działań korygujących i doskonalących. 

Przewiń do góry