Studium Przypadku – Badania Typu CATI

Przedsiębiorstwo działające w sektorze poszukiwania i wydobycia węglowodorów, zajmujące się także świadczeniem usług z zakresu elektroenergetyki (handel i dystrybucja). Marka kluczowa polskiego przemysłu energetycznego.

Cel:

Monitoring wdrażanych działań promocyjno-marketingowych dla konkretnej usługi.

Realizacja:

Specyfikacja istotnych celów zamówienia wskazanych przez Zamawiającego narzuciła dwuetapową procedurę realizacji badań marketingowych.

Pierwszy etapbadanie poziomu obsługi klientów (wiedzy i kompetencji personelu o konkretnej usłudze oraz jej prezentacji) – przeprowadziliśmy przy zastosowaniu jakościowej techniki badawczej tajemniczego klienta. Kontrolą zostały objęte 44 placówki. W każdej z nich wykonany został 1 audyt bazujący o 1 rodzaj scenariusza wizyty dostarczony przez Zamawiającego.

W ramach drugiego etapu – oceny realnej skuteczności działań promocyjno-marketingowych – opinie aktualnych użytkowników usługi, pozyskaliśmy przeprowadzając badania ilościowe typu CATI. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, wywiady telefoniczne zrealizowano na podstawie dostarczonej bazy danych klientów. Funkcjonalność usługi wraz z jej kampanią promocyjną oceniło 1 000 respondentów.

Wymierne korzyści:

  • audyt jakości bezpośredniej obsługi klienta umożliwił weryfikację zaangażowania personelu biur obsługi klienta w proces promocji konkretnej usługi,
  • opinie klientów będących użytkownikami konkretnej usługi dostarczyły rekomendacji w zakresie zwiększenia efektywności prowadzonej akcji promocyjnej.
Przewiń do góry