Badania syndykatowe

badania syndykatowe

Oprócz badań zamawianych przez naszych Klientów, prowadzimy również badania z własnej inicjatywy, czyli badania syndykatowe.

Tematyka badań związana jest zazwyczaj z konkretną branżą, bądź rynkiem usług lub produktów. Raporty z przeprowadzonych badań syndykatowych oferujemy firmom, które wyrażą zainteresowanie tematyką przeprowadzonych badań. Staramy się tak kalkulować cenę raportu, aby umożliwić zakup nawet tym firmom, które dysponują bardzo ograniczonym budżetem. 

Zakup raport z badań syndykatowych jest rozwiązaniem bardzo opłacalnym dla firm – cena raportu jest znacznie niższa niż gdyby firma zdecydowała się na zlecenie pełnych, kompleksowych badań. Co ważniejsze, koszt zakupu gotowego raportu jest także niższy od samodzielnego przeprowadzenia badań przez daną firmę.  

Badania syndykatowe są najkorzystniejszym rozwiązaniem dla firm działających w ramach większych sieci, grup producentów czy stowarzyszeń.

Warto mieć na uwadze, że badania syndykatowe mogą być również podejmowane z inicjatywy kilku firm działających w tej samej branży, które zgodzą się podzielić kosztami projektu, aby uzyskać interesujące ich dane rynkowe.

Przykładem branży, w ramach której firmy mogą zdecydować się na przeprowadzenie wspólnych badań są przedsiębiorcy z branży meblarskiej, stolarki budowlanej i wykończeniowej – wszystkie firmy kierują swoje działania do tej samej grupy docelowej klientów.  

 

fot. by Waag Society

Przewiń do góry