Studium Przypadku – Analiza Desk Research

Badanie ewaluacyjne polegające na ocenie funkcjonowania testowej wersji rozwiązania informatycznego, opracowanego dla międzynarodowego projektu Programu pn. „Wsparcie transgranicznej regionalnej e-współpracy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Cel:

Przeprowadzenie działań związanych z testowaniem sieciowej platformy współpracy handlowej w środowisku małych i średnich polskich przedsiębiorstw z terenów transgranicznych.

Realizacja:

Do przeprowadzenia zadań związanych z dokonaniem oceny funkcjonalności zastosowaliśmy następujące metody i techniki badawcze: wywiady kwestionariuszowe PAPI, indywidualny wywiad pogłębiony IDI oraz analizę desk research.

Dzięki analizę danych zastanych (uwzględniającej kryteria użyteczności, funkcjonalności i przejrzystości), uzyskano stricte techniczne informacje na temat działania platformy, jej funkcjonalności, czytelności interfejsu, błędów związanych z użytkowaniem itp. Natomiast przeprowadzenie wywiadów z 15 przedstawicielami firm biorących udział w pilotażowym badaniu platformy e-współpracy, pozwoliło poznać opinie respondentów na temat testowanego rozwiązania informatycznego oraz zidentyfikować zasygnalizowane problemy związane z jego użytecznością.

Wynik:

Realizację zadania zakończyło opracowanie całościowego raportu z rezultatami badań ze studium oceny. W raporcie uwzględniliśmy opis błędów oraz propozycje ich rozwiązania, a także sformułowaliśmy wnioski-rekomendacje do użytkowania elektronicznej platformy dla nowych podmiotów i instytucji: przedsiębiorstw, władz regionalnych czy lokalnych, dostawców technologii IT, itp.

Przewiń do góry