Studium Przypadku – Diagnoza Potencjału Rynkowego

Firma z branży IT oferująca oprogramowanie komputerowe zleciła nam diagnozę krajowego potencjału rynkowego dla uruchomienia nowej usługi.

Cel: 

Określenie charakterystyki i poznanie potrzeb potencjalnych nabywców nowej usługi

  • oszacowanie liczby perspektywistycznych użytkowników nowej usługi
  • określenie opłacalności ekonomicznej wprowadzenia nowej usługi

Realizacja:

Kampania strategiczna została zaprojektowana od podstaw z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych etapów badawczych. Z uwagi na specyfikę badanej populacji – użytkowników polskiego Internetu – szczególny nacisk położony został na opracowanie rzetelnej metodologii badania, w tym poprawnego doboru próby.

Założony dobór celowy do próby badawczej pozwolił uzyskać najszerszy i najpełniejszy obraz informacji. Badaniem objęto ponad 800 aktywnych użytkowników polskiej blogosfery rozumianych jako osoby regularnie prowadzące blogi oraz właścicieli sklepów internetowych.

Uczestników badania będących aktywnymi blogerami ankietowaliśmy przy użyciu metody CAWI, natomiast z właścicielami sklepów internetowych – ze względu na zaobserwowaną w pomiarze pilotażowym ich ograniczoną dyspozycyjność czasową – wywiady zostały przeprowadzone w oparciu o metodę CATI.

Korzyść dla klienta:

Analiza danych zgromadzonych podczas realizacji badań rynku dla klienta pozwoliła na dokonanie zestawienia kluczowych czynników mających wpływ na stwierdzenie zasadności wprowadzania nowej usługi oraz zdiagnozowania szans i zagrożeń rynkowych z nią związanych.

Wyniki i rekomendacje pochodzące ze sporządzonego przez nas raportu wykazały istnienie realnego zapotrzebowania na proponowane przez klienta nowe rozwiązanie oraz opłacalność jego wdrożenia. Uzyskane dzięki badaniu statystyki i prognozy zostały uwzględnione w planach strategicznych klienta.

Przewiń do góry