Studium Przypadku – Diagnoza Satysfakcji

Hurtowy dostawca wyrobów medycznych, środków opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Jeden z największych dystrybutorów na rynku farmaceutycznym w Polsce.

Cel:

Opracowanie rekomendacji dla optymalizacji strategii marketingowej w zakresie pozycji konkurencyjnej na lokalnym rynku medycznym

Realizacja:

Kampania doradczo-marketingowa była skierowana do dwóch zasadniczych grup docelowych – aptek i sklepów medycznych działających na lokalnym rynku. W ramach projektu przeprowadziliśmy diagnozę poziomu satysfakcji i lojalności aktualnych usługobiorców firmy w toku tradycyjnych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI) oraz ankiet telefonicznych (CATI). Kwestionariusz badania koncentrował się na poznaniu opinii respondentów na temat jakości świadczonych usług oraz powodzenia i możliwości dalszej współpracy.

Biorąc pod uwagę, iż klientowi zależało także na rozpoznaniu, jak oceniana jest firma w zakresie potencjału konkurencyjności – w narzędziu badawczym zawarliśmy dodatkowe pytania odnośnie sposobu postrzegania marki na tle marek konkurencyjnych.

Korzyść dla klienta:

  • rozpoznanie potrzeb i oczekiwań usługobiorców, co doprowadziło do optymalizacji zasad standardu obsługi w firmie,
  • usprawnienie procesu dystrybucji,
  • uzyskanie informacji na temat lokalnego rynku medycznego,
  • studium wizerunku firmy na tle konkurencji.
Przewiń do góry