Studium Przypadku – Metoda Obserwacji Uczestniczącej

Badanie skuteczności ekranów LCD jako nośnika reklamy wewnętrznej (indoor), realizowane dla Klienta działającego w branży reklamowej.

Cel:

Analiza potencjału i efektywności kampanii reklamowej z wykorzystaniem monitorów LCD.

Realizacja:

Zlecenie obejmowało zaprojektowanie koncepcji i metodyki, przeprowadzenie pomiaru oraz sporządzenie raportu końcowego z realizacji badania.

Badanie zostało zrealizowane w czterech – wskazanych przez Klienta – lokalizacjach/obiektach, na reprezentatywnej grupie potencjalnych odbiorców przekazu audiowizualnego.

W pierwszym etapie badań dokonaliśmy pomiaru zasięgu systemu komunikacji digital signage przy zastosowaniu metody obserwacji uczestniczącej: ankieter obserwował osoby przebywające w obiekcie, zliczał te, które znajdowały się w polu widzenia ekranu i odnotowywał ich zachowania w arkuszu obserwacyjnym.

W drugim etapie badań, aby ocenić faktyczną skuteczność nośników LCD jako medium promocji, zastosowaliśmy metodę PAPI: ankieterzy przeprowadzali wywiady kwestionariuszowe z osobami wychodzącymi z danych lokalizacji. Odpowiedzi na skategoryzowane pytania dotyczące takich aspektów jak: zapamiętywalność przekazu audiowizualnego, atrakcyjność ekranów reklamowych w porównaniu z innymi nośnikami reklamy, funkcjonalność systemu digital signage – udzieliło ponad 140 respondentów.

Korzyść dla klienta:

  • określenie zasięgu sieci nośników LCD oferowanych przez Klienta, w tym zasięgu brutto (obecność w obiekcie z system digital signage) i zasięgu netto (przebywanie w obszarze oddziaływania monitorów LCD),
  • pozyskanie informacji dla aktualnych kontrahentów potwierdzających skuteczność realizowanych przy użyciu ekranów LCD kampanii reklamowych,
  • zdobycie wiarygodnych szacunków służących rekomendowaniu potencjalnym kontrahentom potencjału zastosowania monitorów LCD w kampaniach reklamowych.
Przewiń do góry