Studium Przypadku – Pomiar Natężeń Ruchu

Badanie natężenia ruchu pojazdów, realizowane dla Klienta z sektora invest management, zarządzającego nieruchomości komercyjnymi.

Cel:

Oszacowanie wielkości ruchu pojazdów dla obiektu handlowego obsługiwanego przez Zleceniodawcę i dla obiektu handlowego konkurencji.

Realizacja:

Pomiar natężeń ruchu dla badanych obiektów prowadzony był równolegle, w cyklu 2-tygodniowym obejmującym trzy dni powszechne oraz jeden dzień weekendowy. Taki dobór dni pomiarowych zapewniał maksymalną rzetelność i reprezentatywność wyników.

Wykwalifikowani ankieterzy, pracujący w systemie dwuzmianowym, analizowali w ustalonych punktach pomiaru natężenie ruchu (przejeżdżający/wjeżdżający) oraz jego podstawową strukturę (środki transportu, tablice rejestracyjne). Zaobserwowane dane nanosili do specjalnych formularzy pomiarowych (pomiar ręczny).

Korzyść dla klienta:

  • ustalenie potencjału generowania ruchu pojazdów przez własny obiekt handlowy w stosunku do potencjału obiektu konkurencji
  • rozpoznanie uwarunkowań zaobserwowanych różnic i nakreślenie obszarów wymagających usprawnienia
  • wskazanie potencjalnych terenów rokujących pod względem przyciągania szacowanych klientów (wyniki z tablic rejestracyjnych)
  • rekomendacje dla planu wdrożenia strategii promocji bazującej o reklamę zewnętrzną (np. lokalizacja bilbordów).
Przewiń do góry