Kierownik Działu Badań – oferta pracy w ABM Fast Solutions

Oferta pracy na stanowisku „Kierownik Działu Badań i Analiz” 

Jesteśmy firmą badawczą o ustabilizowanej pozycji na rynku, ze stosunkowo bogatym portfolio zrealizowanych niemal 100 projektów badawczych, w tym wielu o zasięgu krajowym. Obsługiwaliśmy również klientów zagranicznych. Dysponujemy własną siatką ankieterów i audytorów na terenie wszystkich województw w Polsce, zapleczem do badań CATI oraz dedykowanym oprogramowaniem. 

W związku ze stałym rozwojem, poszukujemy kandydatów na stanowisko „Kierownik Działu Badań i Analiz”.

Zależy nam na podjęciu współpracy z doświadczonym pracownikiem merytorycznym z terenu województwa podkarpackiego, prawdziwym pasjonatem branży badawczej, który umożliwi podejmowanie nam jeszcze większej ilości równolegle realizowanych projektów. 

Zakres obowiązków na stanowisku:

– opracowywanie kompleksowych metodologii realizowanych badań marketingowych i badań społecznych,
– przygotowywanie ofert oraz kosztorysowanie projektów badawczych,
– kontakt z klientem, udział w briefingach online lub w siedzibie klienta,
– udział w konstruowaniu narzędzi badawczych,
– udział w przygotowywaniu raportów końcowych,
– współpraca z ekspertami zewnętrznymi,
– pomoc w koordynacji prac Działu Badań i Analiz,
– nadzór nad stałą rozbudową i gruntowaniem własnej siatki ankieterskiej oraz kontrola prac koordynatorów regionalnych (we współpracy z oddelegowanym pracownikiem),
– udział w rozbudowie dedykowanego oprogramowania firmowego.

Wymagania:

– bardzo dobra znajomość technik badawczych (PAPI, CAWI, CATI, IDI, FGI, desk research)
– dobra teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień metodologicznych związanych z badaniami marketingowymi (warunek konieczny) oraz obszaru metodologii badań społecznych (mile widziane),
– przynajmniej kilkumiesięczne, potwierdzone doświadczenie praktyczne w koordynacji terenowej badań przy użyciu siatki ankieterskiej i/lub audytorskiej (fieldwork)
– potwierdzone minimum 3 letnie doświadczenie praktyczne na stanowisku specjalisty ds. badań i analiz lub równoważnym w firmie badawczej lub konsultingowej,
– mile widziane doświadczenie stanowisku kierowniczym w firmie badawczej lub konsultingowej,
w zbliżonym zakresie obowiązków,
– komunikatywna znajomość języka angielskiego,
– kreatywność i samodzielność,
– zdolności analityczne i planistyczne,
– wykształcenie marketing i zarządzanie, socjologia, psychologia lub matematyka

Mile widziane:

– znajomość zagadnień metodologicznych związanych z badaniami społecznymi,
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
– własne zasoby ankieterskie,
– własna działalność gospodarcza.

Warunki współpracy:

– stabilne wynagrodzenie podstawowe (wysokość adekwatna do posiadanego doświadczenia),
– atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne od zrealizowanych projektów,
– możliwość korzystania z samochodu służbowego,
– dopuszczamy możliwość okresowej, częściowej pracy zdalnej.

Przewiń do góry