Audyt identyfikacji wizualnej

Audyt identyfikacji wizualnej polega na przeprowadzeniu testów wizerunku oraz marki wśród już istniejących klientów oraz potencjalnych. W trakcie badania systemu identyfikacji wizualnej badane jest m.in. logo, zwraca się uwagę, czy jest czytelne, łatwo zapamiętywane, strona internetowa, czy jest spójna, funkcjonalna, wizytówki, czy są przejrzyste. Efekt końcowy to raport zawierający m.in. zakres skojarzeń z logo i nazwą firmy, ocenę spójności wszystkich elementów wizerunku.

audyt identyfikacji wizualnej

Naszą ofertę usługi audyt identyfikacji wizualnej kierujemy zarówno do firm rozpoczynających swą działalność chcących zbudować swój wizerunek na rynku, jak również firm, które już istnieją i chciałaby odświeżyć swój wizerunek lub go ujednolicić.       

 Dlaczego warto przeprowadzać audyt identyfikacji wizualnej?

Identyfikacja wizualna jest elementarną częścią budowy świadomości i rozpoznawalności marki. Wypracowanie spójnej identyfikacji wizualnej pozytywnie wpływa na odbiór danej firmy przez potencjalnych klientów. Ponadto, wyróżnia firmę na tle firm konkurencyjnych w danej branży i wzmacnia jej pozycję rynkową.

Ważne jest, aby wszystkie elementy Państwa marki tworzyły zharmonizowaną całość. Logo, gadżety firmowe, materiały promocyjne (ulotki, foldery), wydruki firmowe (wizytówki, papier)  powinny być ujednolicone, by można było łatwo odróżnić je od konkurencji. By klienci wiedzieli, że dany produkt jest konkretnego producenta i posiada on odpowiednią jakość gwarantowaną przez tę markę. Opracowanie odpowiedniego loga jest niezwykle ważne, gdyż jest on  powszechny i masowy. To ono najczęściej kształtuje wizerunek Państwa firmy. Znajduje się zarówno na tablicy informacyjnej Państwa firmy, jak również na papierze firmowym, wizytówkach, materiałach promocyjnych, czy reklamach.

Dobry symbol lub niepowtarzalne logo tworzą pewne skojarzenia, co do profilu działania firmy i cech marki. Nie można ich traktować wyłącznie jako formy graficznej. Audyt identyfikacji wizualnej ma na celu ocenę jakie cechy i skojarzenia są zakodowane w symbolu firmowym, czy te skojarzenia są spójne z oczekiwanym przez Państwa wizerunkiem.

Wykorzystywane metody:

  • analiza danych zastanych,
  • wywiady kwestionariuszowe,
  • wywiady telefoniczne (CATI),
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
  • indywidualne wywiady pogłębione (IDI).

Dowiedz się więcej na temat identyfikacji wizualnej stanowiącej kluczowe elementy wizerunku marki .

Przewiń do góry