Badanie Tajnego Klienta – studium przypadku

Jak badanie tajnego klienta przyczyniło się do podniesienia jakości obsługi i poziomu sprzedaży w firmie z branży stolarki budowlanej?

Klient zamawiający badanie: 

Czołowa firma w regionie Polski południowo-wschodniej specjalizującą się w produkcji ekskluzywnych okien PCV oraz dystrybucji towarów z branży stolarki budowlanej. Uznana marka na rynku materiałów budowlanych, rozwijająca jednocześnie sieć sprzedaży w pozostałych regionach kraju.

Cel projektu:

Opracowanie i realizacja kompleksowej strategii zarządzania obsługą klienta w placówkach handlowych sieci dystrybucji.

Realizacja audytów:

Z uwagi na przyjęty cel kampania została podzielona na kilka etapów.

W pierwszym etapie skoncentrowaliśmy się na diagnozie sytuacji wyjściowej. Do określenia rzeczywistego poziomu jakości obsługi klientów w salonach sprzedaży posłużyło badanie tajnego klienta. W toku projektu wykonaliśmy kilkadziesiąt audytów w placówkach. Kwestionariusz audytu zawierał pytania mające umożliwić ocenę takich aspektów interpersonalnej relacji pracowników sprzedaży z klientem jak: sporządzanie wyceny, składanie zamówienia, prezentowanie oferty i szeroko pojęta kultura rozmowy handlowej.

Pozyskane ze wstępnego badania wnioski zostały wykorzystane w dalszym etapie działań do zmodyfikowania standardów obsługi klienta i powiązania ich z celami strategicznymi przedsiębiorstwa. Wspólnie z klientem zdecydowaliśmy o wprowadzeniu dodatkowego cyklicznego narzędzia monitoringu jakości obsługi – audytu telefonicznego.

Uzyskana wiedza w zakresie tego, jaka część standardów obsługi spełniana jest przez pracowników wymagała uzupełnienia o informację, czego od procesu obsługi oczekują realni klienci firmy. Stąd kolejnym etapem kampanii jest badanie satysfakcji klientów, realizowane przy użyciu telefonicznych wywiadów ankietowych z osobami korzystającymi z usług firmy. Przeprowadzana cyklicznie ankieta, oprócz standardowej oceny handlowców i opinii dotyczących zadowolenia z jakości usług ekip montażowych, zawiera specjalną część dedykowaną klientom zgłaszającym reklamacje związane z ofertą produktową firmy.

Raportowanie w badaniu tajnego klienta:

Produktem finalnym zrealizowanego badania po wybraniu był kompleksowy raport analityczny przedstawiający wyniki analizy jakościowej i statystycznej zgromadzonych danych.  Raport zawierał wnioski z fal audytów realizowanych każdego miesiąca oraz rekomendacje wdrożeniowe. Wyniki zaprezentowano w formie opisowej i w postaci informacji tabelaryczno-graficznej. Na podstawie wyników określono wnioski i sformułowano stosowne rekomendacje wdrożeniowe.

Mierzalne efekty badań tajnego klienta:

  • zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników,
  • wzrost poziomu jakości obsługi klientów,
  • wzrost efektywności ekip montażowych i zmniejszenie liczby reklamacji;
  • wzrost satysfakcji i lojalności klientów,
  • zwiększenie liczby pozytywnych rekomendacji firmy.

Więcej informacji o usłudze badań tajemniczy klient mogą Państwo otrzymać kontaktując się z naszą infolinią.

badanie tajnego klienta

Przewiń do góry